Loading...

Zotavení po katastrofě (Disaster recovery)
Očekávejte neočekávané. Zajistěte, aby vaše firma byla odolná a mohla fungovat bez ohledu na to, co se stane..

U kybernetického útoku dnes není otázkou "zda", ale spíše "kdy" nastane. Je vaše firma připravena na nevyhnutelné? Pro mnohé je odpověď přinejlepším "možná". Vaše firma musí udržet provoz v chodu bez ohledu na situaci. Jednoduché každodenní zálohování již nestačí k zajištění toho, aby vaše firma mohla udržet systémy v provozu i v případě katastrofy. Pokud dojde ke katastrofě, jak můžete zajistit, aby Vaše firma a její technologie byly dostatečně odolné a ochránily data a byly schopné rychlé obnovy?

Spočítejte si: jaké jsou skutečné náklady pro případ výpadku?

Dopad neočekávaných výpadků na vaši firmu je nezměrný. Téměř polovina malých a středních podniků, které postihne velká technologická katastrofa, se z ní nikdy nevzpamatuje. Žádná firma není imunní vůči výpadkům, ať už z rukou matky přírody, chyby zaměstnance nebo kyberzločince, výpadky znamenají pro vaši firmu riziko ztráty velkých peněz. Počítejte s těmito faktory pro výpočet skutečných hodinových nákladů na výpadek pro vaši firmu:

Ztracený příjem
Pokud vaše firma nefunguje, nemůže generovat příjmy. Zvažte hrubý roční příjem vaší společnosti a zjistěte hodinovou hodnotu.

Ztráta produktivity
Náklady na výpadek se zvyšují, když vaši zaměstnanci nemohou pracovat nebo jsou nuceni vykonávat neplacené činnosti.

Náklady na obnovu
Jaká data byla ztracena? Jaké služby a kolik času zaměstnanců si vyžádala obnova ztracených dat?

Nehmotné náklady
Jakékoli poškození pověsti nebo značky znamená ztrátu. Výpadky mohou vrhnout na vaše podnikání nenapravitelný stín.

Co je to Disaster recovery a jak může pomoci vaší firmě?

Disaster recovery je postup předvídání, plánování, přežití a zotavení po havárii, která může postihnout podnik. Katastrofy (disaster) mohou zahrnovat:

 • Kybernetické útoky hackerů nebo zlých insiderů
 • Přírodní katastrofy jako povodně, nebo tornádo
 • Chyba zařízení nebo infrastruktury, jako např. výpadek proudu, nebo chyba disku
 • Lidská chyba jako například nechtěné vymazání dat, nebo ztráta zařízení
Co je Disaster recovery služba?

Se službou Disaster Recovery získáte naprostý klid a jistotu, že chráníte svá data, produktivitu zaměstnanců a podnikání. Služba Disaster Recovery zajistí kontinuitu podnikání a kompletní ochranu Vašich dat pomocí zálohování a obnovy po havárii v jediném řešení pro Vaši firmu. Vytvoříme, provedeme a podpoříme Vaši strategii kontinuity podnikání replikací vašich systémů, úložišť a veškerého nainstalovaného softwaru do lokálního umístění a do jednoho z našich cloudových datových center. Pokud dojde k nejhoršímu, můžeme rychle restartovat Vaše systémy - u Vás nebo v cloudu - a Vy tak můžete nadále poskytovat IT služby svým zaměstnancům a klientům. Naše služby Vám pomohou naplánovat, implementovat a zabezpečit vaše podnikání pomocí nejefektivnějších technologií nové generace.

Předvídatelná a spolehlivá kontinuita provozu
Minimalizujte dopad na podnikání a dosáhněte rychlého zotavení po havárii nebo kybernetickém útoku.

Obnova bez malware zajistí pokaždé obnovu
Náš servisní tým a řešení zabraňují opětovnému nakažení tím, že přejdou na bod obnovy bez malwaru.

Flexibilita obnovy - jakýkoli systém, jakýkoli hardware, jakékoli prostředí
Naši klienti se mohou svobodně rozhodnout, kam své systémy obnoví - na stejný nebo jiný hardware, do fyzického nebo cloudového prostředí.

Podpora s proaktivním online zpravodajstvím o hrozbách 24x7x365
Náš dynamický náhled na výstrahy před hrozbami, které se týkají vašeho prostředí, nám umožňuje proaktivně zmírnit jakýkoli dopad na vás.

Proč podniky outsourcují Disaster recovery?

Připravenost na jakoukoli katastrofu je pro Vaši firmu nezbytná, ale jaké jsou náklady a proč outsourcovat? Vybudování místa pro obnovu po havárii, školení IT týmu a nákup potřebného vybavení mohou značně zatížit Váš rozpočet, nemluvě o výdajích spojených s plánováním, implementací a testováním obnovy po havárii. Kromě počátečních nákladů jsou zde tři hlavní důvody, proč firmy zadávají služby disaster recovery externím dodavatelům:

Minimalizace jakéhokoli přerušení
V případě jakékoli katastrofy, i když je zcela neočekávaná, by Vaše firma měla být schopna pokračovat v provozu s minimálním přerušením. Kontinuita podnikání pomáhá vaší společnosti udržet si odolnost a rychle reagovat na přerušení; šetří peníze, čas a pověst společnosti.

Posílení souladu s právními předpisy
V mnoha jurisdikcích jsou nyní zavedeny předpisy, které nařizují plánování obnovy po havárii pro většinu průmyslových odvětví. Plán obnovy po havárii (DRP) v souladu s předpisy je zdokumentovaný, strukturovaný přístup, který popisuje, jak může organizace rychle obnovit práci po neplánované události.

Vyplňte mezeru v IT dovednostech
Outsourcing důvěryhodné IT společnosti pro plánování zotavení po havárii a vytvoření řešení vyplňuje mezery v nedostatku IT dovedností a kontroluje vaše náklady.

Jaké kroky podnikne náš tým při zavádění služby Disaster recovery ve Vaší firmě?

 1. Identifikujeme oblasti klíčové pro Váš business: Pomůžeme vám určit priority Vašich aktiv: zda jsou pro podnikání kritická, důležitá nebo nekritická. Pomůže vám zaměřit se nejprve na obnovu nejdůležitějších aktiv, aby Vaše firma mohla začít opět fungovat co nejrychleji.
 2. Pomůžeme rozhodnout nejlepší okno pro obnovu (RPO a RTO): Jakou dobu výpadku může vaše firma vydržet? Je to v řádu minut, hodin nebo dnů? Toto zjistéme při definování RTO a RPO:
  RTO (Recovery Time Objective) se vztahuje k tomu, jak dlouho může být aplikace mimo provoz, aniž by došlo k významnému poškození podniku.
  RPO (Recovery Point Objective) označuje množství dat, které lze ztratit, než dojde k významnému poškození podniku.
 3. Určíme řešení pro obnovu: Pomůžeme Vám určit nejlepší způsob replikace dat mezi více lokalitami pro obnovení po havárii. Replikace dat je klíčovou součástí každé strategie obnovy po havárii, protože zajišťuje, že v případě narušení kybernetické bezpečnosti, selhání systému nebo jiné havárie vždy existuje přesná a aktuální kopie dat.
 4. Otestujeme řešení a následně se o něj budeme starat a udržovat ho v chodu: I zálohy mohou při havárii selhat, proto je nanejvýš důležité otestovat replikovaná data a zajistit, aby je bylo možné obnovit zpět. Tento krok pravidelně opakujeme, abychom se ujistili, že vše funguje.

Tým odborníků a služba, kterým můžete důvěřovat

Náš tým služeb poskytuje nejnovější a nejpokročilejší funkce pro identifikaci a minimalizaci obchodních rizik a zajišťuje ochranu před hrozbami 24x7x365. Náš tým přizpůsobuje všechny technologické a bezpečnostní služby přesně potřebám Vašeho podniku. Vaše podnikání je pro nás na prvním místě a zůstáváme zaměřeni na Vaše obchodní cíle.

Chcete-li se dozvědět více o naší Disaster recovery službě, kontaktujte nás:
Sec4good, s.r.o.
Phone: +420725366085 | Web: https://www.sec4good.cz
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
View